Szkoła językowa Eversmart jest innowacyjną, dwujęzyczną szkołą językową specjalizującą się w nauczaniu języka angielskiego jako drugiego języka.Oferujemy wysokiej jakości nauczanie dostosowane do indywidualnych potrzeb i oczekiwań naszych uczniów.

Wierzymy, że edukacja językowa w dzisiejszym świecie powinna być dostępna dla każdego i otwierać nowe możliwości w życiu prywatnym i zawodowym. Zamierzasz uczyć się języka angielskiego aby zdać egzamin, swobodnie wykonywać swoją pracę, zdobywać nowych kontrahentów lub rozwijać swoją firmę, podróżować po świecie, poznawać nowych przyjaciół, czytać Szekspira w oryginale lub po prostu dla siebie – dołącz do nas! Eversmart to nowoczesna i skuteczna szkoła językowa, wykorzystująca najnowsze rozwiązania edukacyjne i kreatywne metody nauczania. Idea dwujęzycznej szkoły językowej Eversmart to przede wszystkim efektywne oraz zorientowane na potrzeby uczących się metody nauczania drugiego języka obejmujące interaktywne metody nauki i dialogowość.

Szkoła językowa Eversmart posiada dedykowany dzieciom, młodzieży oraz dorosłym autorski program nauczania, który motywuje do nauki i sprawia, że proces poznawania drugiego języka staje się przyjemnością!

Lektorzy prowadzą zajęcia w oparciu o autorski program nauczania szkoły językowej Eversmart uwzględniający różnorodne materiały metodyczne i dydaktyczne wykorzystując jednocześnie najnowsze rozwiązania edukacyjne – nie ma czasu na nudę! Lektorzy systematycznie współpracują z metodykiem monitorując postępy w grupie i dostosowując indywidualnie program nauczania dla danej grupy aby maksymalnie zwiększyć efektywność i zadowolenie z nauki. Lektorzy monitorują jednocześnie indywidualne postępy swoich uczniów i mają Smart Plan dla każdego! Filozofia szkoły Eversmart to przekonanie, iż efektywne nauczanie drugiego języka to nauczanie oparte na pobudzaniu wewnętrznej motywacji poprzez wzbudzenie przekonania uczących się, że umiejętność swobodnego posługiwania się językiem obcym to klucz do sukcesu zarówno zawodowego jak i osobistego.